Monday, 15 February 2010

Daniel Bertolone - Sobre cómo humillar a Chuck Berry

Daniel Bertolone. Foto: Pablo Nogueira

Reportaje de "La Diaria" a D.Bertolone tomado el (29/01/10)
Link